Hotel SPA Myślęta

Rozbudowa i przebudowa Dworu na Centrum Odnowy Biologicznej  “SPA” w Myślętach